אין עוד מלבדו

אנחנו כורעים ומשתחווים ומודים
לפני מלך מלכי המלכים
הקדוש, הקדוש ברוך הוא

אין עוד מלבדו,
אין עוד מלבדו,
אין עוד מלבדו –
אפס זולתו

Check Also

אשת חיל

אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה:בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר:גמלתהו טוב ולא-רע …