אשת חיל

אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה:
בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר:
גמלתהו טוב ולא-רע כל ימי חייה:
דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה:
היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה:
ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה:
זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטעה כרם:
חגרה בעז מתניה ותאמץ זרועתיה:
טעמה כי-טוב סחרה לא-יכבה בלילה נרה:
ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך:
כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון:
לא-תירא לביתה משלג כי כל-ביתה לבש שנים:
מרבדים עשתה-לה שש וארגמן לבושה:
נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני-ארץ:
סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני:
עז-והדר לבושה ותשחק ליום אחרון:
פיה פתחה בחכמה ותורת- חסד על לשונה:
צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל:
קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה:
רבות בנות עשו חיל ואת עלית על-כלנה:
שקר החן והבל היפי אשה יראת-ה' היא תתהלל:
תנו-לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה:

Check Also

ארץ זבת חלב ודבש

ארץ זבת חלבחלב ודבש…ארץ זבת חלבחלב ודבש אין פוסטים קשורים לנושא.