אתאנו לחלות פניך

אתאנו לחלות פניך
כי חסד ואמת יקדמו פניך
נא אל תבישנו
נא אל תשיבנו
ריקם מלפניך
סלח לנו ושלח לנו
ישועה ורחמים ממעונך

אתאנו לבקש ממך כפרה
איום ונורא
משגב לעיתות בצרה
תחיינו תחננו
ובשמך נקרא
סלח לנו ושלח לנו
ישועה ורחמים ממעונך

Check Also

ארץ זבת חלב ודבש

ארץ זבת חלבחלב ודבש…ארץ זבת חלבחלב ודבש אין פוסטים קשורים לנושא.