בואי בשלום

בואי בשלום עטרת בעלה,
גם ברינה ובצהלה,
תוך אמוני עם סגולה,
בואי כלה שבת מלכתא,
לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה.

Check Also

בלבב שלם

הוה עז כנמר וקל כנשררץ כצבי וגיבור כארילעשות רצון אביך שבשמייםהוא היה אומרעז פנים לגהנום …