בן בג בג

בן בג בג אומר
הפוך בה והפוך בה דכולא בה
ובה תחזי
וסיב ובלה בה
ומנה לא תזוע
שאין לך מידה טובה הימנה

Check Also

בזכרי על משכבי

בזכרי על משכביזדון ליבי ואשמיואקומה ואבואהאל בית אלוהי והדומיוואומר בנשאי עיןבתחנוני אלי שמיוניפלה נא ביד …