ברך עלינו

ברך עלינו ה' אלוקינו.
ברך עלינו
את השנה הזו
ואת כל מיני תבואתה לטובה
ותן ברכה על פני האדמה
ושבענו מטובה
וברך שנתנו
כשנים הטובות לברכה.

Check Also

בזכרי על משכבי

בזכרי על משכביזדון ליבי ואשמיואקומה ואבואהאל בית אלוהי והדומיוואומר בנשאי עיןבתחנוני אלי שמיוניפלה נא ביד …