הינבא אל הרוח

הינבא אל הרוח
אל הרוח
ואמרת אל הרוח
ומארבע רוחות בואי הרוח
ופחי בהרוגים האלה
בן אדם הינבא
הינבא אל הרוח

Check Also

הנשמה לך

הנשמה לךוהגוף פעלךחוסה על עמלך אין פוסטים קשורים לנושא.