הנשמה לך

הנשמה לך
והגוף פעלך
חוסה על עמלך

Check Also

הנה מה טוב

הנה מה טוב ומה נעיםשבת אחים גם יחדהנה מה טוב ומה נעיםשבת אחים גם יחד.הנה …