ואני ברוב חסדך

ואני ברוב חסדך
אבוא ביתך
אשתחווה אל היכל קודשך
ביראתך

ואני ברוב חסדך
אבוא ביתך
אשתחווה אל היכל קודשך
ביראתך

תיליי ליי ליי ליי…

ואני ברוב חסדך
אבוא ביתך
אשתחווה אל היכל קודשך
ביראתך

ואני ברוב חסדך
אבוא ביתך
אשתחווה אל היכל קודשך
ביראתך

תיליי ליי ליי ליי…

ואני ברוב..
ואני ברוב..
ואני ברוב..
ואני ברוב..

ברוב..ברוב..

Check Also

וקרב פזורנו

וקרב פזורנומבין הגוייםונפוצותינו כנסמירכתי ארץ. אין פוסטים קשורים לנושא.