ודוד יפה עיניים

ודוד יפה עיניים
הוא רועה בשושנים
ודוד יפה עיניים
הוא רועה בשושנים
היכה שאול באלפיו
ודוד ברבבותיו
בן ישי חי וקיים
בן ישי חי וקיים.

Check Also

וקרב פזורנו

וקרב פזורנומבין הגוייםונפוצותינו כנסמירכתי ארץ. אין פוסטים קשורים לנושא.