וימלאו אסמיך שובע

וימלאו אסמיך שובע
ותירוש יקביך יפרוצו.

Check Also

וקרב פזורנו

וקרב פזורנומבין הגוייםונפוצותינו כנסמירכתי ארץ. אין פוסטים קשורים לנושא.