ולירושלים עירך

ולירושלים עירך
ברחמים תשוב
ותשכון בתוכה כאשר דיברת
ובנה אותה בקרוב בימינו.

Check Also

וקרב פזורנו

וקרב פזורנומבין הגוייםונפוצותינו כנסמירכתי ארץ. אין פוסטים קשורים לנושא.