ושבו בנים לגבולם

ופדויי ה' ישובון
ובאו ציון ברינה

ושבו בנים לגבולם
ושמחת עולם על ראשם

ובנו ערים נשמות וישבו
ונטעו כרמים ושתו את יינם
ועשו גנות ואכלו את פרים
ושבו בנים לגבולם

ובאו ציון ברינה
ושמחת עולם על ראשם

ושבו בנים לגבולם

Check Also

ולירושלים עירך

ולירושלים עירךברחמים תשובותשכון בתוכה כאשר דיברתובנה אותה בקרוב בימינו. פוסטים קשורים לנושא: אם בלשונות קול …