ושמרו בני ישראל

ושמרו בני ישראל את השבת
לעשות את השבת לדורותם ברית עולם
ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם.
ושמרו בני ישראל את השבת
לעשות את השבת לדורותם ברית עולם
ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם.

כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ
וביום השביעי, וביום השביעי שבת וינפש
וביום השביעי, וביום השביעי שבת וינפש.

Check Also

ולירושלים עירך

ולירושלים עירךברחמים תשובותשכון בתוכה כאשר דיברתובנה אותה בקרוב בימינו. פוסטים קשורים לנושא: אם בלשונות קול …