יבנה בית המקדש

יבנה בית המקדש
במהרה בימינו
ותן חלקנו בתורתך.

Check Also

יודו לה' חסדו

יודו לה' חסדו, יודו לה' חסדויודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדםכי השביע נפש שוקקהונפש רעבה …