יברכך

יברכך ה' מציון
וראה בטוב ירושלים
יברכך ה' מציון
כל ימי ימי חייך.

וראה בנים לבניך
שלום על ישראל
וראה בנים לבניך
שלום על ישראל.

Check Also

יודו לה' חסדו

יודו לה' חסדו, יודו לה' חסדויודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדםכי השביע נפש שוקקהונפש רעבה …