ירושלים אורו של עולם

היי היי היי היי היי היי היי היי היי…

ירושלים אורו של עולם, ירושלים אורו של עולם
ירושלים אורו של עולם, היי היי היי, אורו של עולם.

היי היי היי, ומי אורה של ירושלים? אורה של ירושלים?
ומי אורה של ירושלים? הקדוש ברוך הוא.

ירושלים, ירושלים, ירושלים, אורו של עולם.

הוי, הוי, ירושלים, הוי,הוי,ירושלים
הוי, הוי, ירושלים, אורו של עולם.

ירושלים אורו של עולם, ירושלים אורו של עולם
ירושלים אורו של עולם, היי היי היי, אורו של עולם.

היי היי היי,ומי אורה של ירושלים? אורה של ירושלים?
ומי אורה של ירושלים? הקדוש ברוך הוא.

ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים
ירושלים, ירושלים, אורו של עולם.

הוי, הוי, ירושלים, הוי, הוי, ירושלים.

היי היי היי, ומי אורה של ירושלים? אורה של ירושלים?
ומי אורה של ירושלים? הקדוש ברוך הוא.

ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים
ירושלים, ירושלים, אורו של עולם.

ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים
ירושלים, ירושלים, אורו של עולם.

הוי, הוי, ירושלים, הוי, הוי, ירושלים
הוי, הוי, ירושלים, אורו של עולם.

הוי, הוי, הוי, ירושלים!

Check Also

יברכך

יברכך ה' מציוןוראה בטוב ירושליםיברכך ה' מציוןכל ימי ימי חייך.וראה בנים לבניךשלום על ישראלוראה בנים …