לבנימין

לבנימין, לבנימין, לבנימין אמר
ידיד ה' ישכון לבטח לבטח עליו!

Check Also

לך אלי תשוקתי

לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתילך לבי וכליותי, לך רוחי ונשמתילך ידי לך רגלי וממך …