לולי תורתך

לולי תורתך שעשועי
אז אבדתי בעוניי

Check Also

לך אלי תשוקתי

לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתילך לבי וכליותי, לך רוחי ונשמתילך ידי לך רגלי וממך …