מה טובו אוהליך יעקב

ואני ברֹב חסדך
אבוא אבוא ביתך

אשתחווה אל היכל קודשך
אוי אוי אוי אוי ביראתך

מה מה מה מה מה מה מה
מה טובו אוהליך יעקב
מה מה מה מה מה מה מה
משכנותיך ישראל

Check Also

מה שהיה

מה שהיה הוא שיהיהומה שנעשה הוא שיעשהואין כל חדש תחת השמש פוסטים קשורים לנושא: לכל …