מה שהיה

מה שהיה הוא שיהיה
ומה שנעשה הוא שיעשה

ואין כל חדש תחת השמש

Check Also

מה טובו אוהליך יעקב

ואני ברֹב חסדךאבוא אבוא ביתךאשתחווה אל היכל קודשךאוי אוי אוי אוי ביראתךמה מה מה מה …