מזמור שיר ליום השבת

מזמור שיר, מזמור שיר
ליום השבת.
מזמור שיר, מזמור שיר
ליום השבת.

טוב להודות לאדוני
ולזמר לשמך עליון.
להגיד בבוקר חסדך
ואמונתך בלילות.
עלי עשור
ועלי נבל
עלי הגיון בכינור.
כי שימחתני, אדוני בפעליך
במעשי ידיך ארנן.

מזמור שיר…

צדיק כתמר יפרח
כארז בלבנון ישגה.
שתולים בבית אדוני
בחצרות אלוהינו יפריחו
עוד ינובון בשיבה, דשנים
ורעננים יהיו.
להגיד כי ישר, אדוני
צורי, צורי, צורי
צורי
ולא עוולה בו.

מזמור שיר…

Check Also

מה טובו אוהליך יעקב

ואני ברֹב חסדךאבוא אבוא ביתךאשתחווה אל היכל קודשךאוי אוי אוי אוי ביראתךמה מה מה מה …