מזרה ישראל

מזרה ישראל יקבצנו
מזרה ישראל יקבצנו
מזרה ישראל יקבצנו
מזרה ישראל יקבצנו

ושמרו כרועה עדרו
כרועה עדרו שמרו.
ושמרו כרועה עדרו
כרועה עדרו, הו.

Check Also

מפי אל

אין אדיר כאדוניואין ברוך כבן עמרם.אין גדולה כתורהואין קדושה כישראל.מפי אל, מפי אליבורך כל ישראל.אין …