ממעמקים

ממעמקים
קראתיך יה
אלי, שמע קולי
שמע תחנוני
אלי,
שמע קולי
שמע תחנוני
אלי.

Check Also

מפי אל

אין אדיר כאדוניואין ברוך כבן עמרם.אין גדולה כתורהואין קדושה כישראל.מפי אל, מפי אליבורך כל ישראל.אין …