מן המצר

מו המיצר קראתי יה
ענני במרחב יה.

ענני ענני
ענני במרחב יה.

Check Also

מפי אל

אין אדיר כאדוניואין ברוך כבן עמרם.אין גדולה כתורהואין קדושה כישראל.מפי אל, מפי אליבורך כל ישראל.אין …