מנורה

עשינו לך מנורה בימי משה,
וכבתה,
עשינו לך מנורה בימי שלמה,
וכבתה,
מכאן ואילך אין אנו ממתינין
אלא לאורך.

Check Also

מפי אל

אין אדיר כאדוניואין ברוך כבן עמרם.אין גדולה כתורהואין קדושה כישראל.מפי אל, מפי אליבורך כל ישראל.אין …