משיב הרוח ומוריד הגשם

משיב הרוח ומוריד הגשם לברכה ולא לקללה לשובע ולא לרזון לחיים ולא למוות

Check Also

מנורה

עשינו לך מנורה בימי משה,וכבתה,עשינו לך מנורה בימי שלמה,וכבתה,מכאן ואילך אין אנו ממתיניןאלא לאורך. פוסטים …