עבדו את ה' בשמחה

עבדו את ה' בשמחה
בואו לפניו ברננה.

Check Also

קול דודי

קול דודי, קול דודיקול דודי הנה זה בא!קול דודי, קול דודיקול דודי הנה זה באמקפץ …