עוז והדר לבושה

עוז והדר לבושה
ותישחק ליום אחרון

עוז והדר לבושה
ותישחק ליום אחרון

ני, ני, ני, ני…

Check Also

קול דודי

קול דודי, קול דודיקול דודי הנה זה בא!קול דודי, קול דודיקול דודי הנה זה באמקפץ …