עין בעין

כל צופיך נשאו קול
יחדיו ירננו
כי עין בעין יראו
בשוב ה' ציון.

פצחו ורננו יחדיו
חורבות ירושלים
כי נחם ה' עמו
גאל ירושלים.

חשף ה'
את זרוע קודשו
לעיני כל הגויים
וראו כל אפסי ארץ
את ישועת אלוקינו

כי עין בעין יראו
בשוב ה' ציון.
וראו כל אפסי ארץ
את ישועת אלוקינו.

Check Also

קול דודי

קול דודי, קול דודיקול דודי הנה זה בא!קול דודי, קול דודיקול דודי הנה זה באמקפץ …