על הר גבוה

על הר גבוה עלי לך, מבשרת ציון,
הרימי בכוח קולך, מבשרת ירושלים.
הרימי,
אל תיראי –
אימרי לערי יהודה
הנה אלוהיכם.