פיה פתחה

פיה פתחה בחכמה
ותורת חסד על לשונה
צופיה הליכות ביתה
ולחם עצלות לא תאכל

קמו בניה ויאשרוה
בעלה ויהללה
רבות בנות עשו חיל
ואת עלית על כולנה
 

Check Also

קול דודי

קול דודי, קול דודיקול דודי הנה זה בא!קול דודי, קול דודיקול דודי הנה זה באמקפץ …