פיתחו לי שערי צדק

פיתחו לי שערי צדק
אבוא בם אודה יה
פיתחו לי שערי צדק
אבוא בם אודה יה

זה, זה השער
זה, זה השער
השער לאדוני
צדיקים יבואו בו.

Check Also

קול דודי

קול דודי, קול דודיקול דודי הנה זה בא!קול דודי, קול דודיקול דודי הנה זה באמקפץ …