פרשתי ידי

פרשתי ידי אליך
נפשי כארץ עייפה
נפשי כארץ עייפה
לך סלה

מהר ענני…
כלתה רוחי, מהר ענני!
כלתה רוחי, מהר ענני!
כלתה רוחי, מהר ענני!
כלתה רוחי, מהר ענני!
כלתה רוחי…

Check Also

קול דודי

קול דודי, קול דודיקול דודי הנה זה בא!קול דודי, קול דודיקול דודי הנה זה באמקפץ …