צדיק כתמר יפרח


צדיק כתמר יפרח,
כארז בלבנון ישגה.

Check Also

קול דודי

קול דודי, קול דודיקול דודי הנה זה בא!קול דודי, קול דודיקול דודי הנה זה באמקפץ …