ה

ה

התנערי

פנייך עייפות מיזע ודמעותבגדייך מלאים אבק דרכיםואת פוסעת חרש, אוספת את פיסותשברי חייך הפזורים בין החולותהתנערי מעפר קומילבשי בגדי תפארתך עמיעל יד בן ישי בית הלחמיקרבה אל נפשי גאלהענייך מעידות על לילה בלי שינהליבך זועק 'אמא אדמה'ואת פוסעת חרש בין הרגביםתוהה אם עוד יבוא הקץ לנדודיםהתנערי מעפר קומי…התעוררי כי בא …

קרא עוד »

הנה מה טוב

הנה מה טוב ומה נעיםשבת אחים גם יחדהנה מה טוב ומה נעיםשבת אחים גם יחד.הנה מה טובשבת אחים גם יחדהנה מה טובשבת אחים גם יחד.

קרא עוד »

הן עם

כי מראש צורים אראנוומגבעות אשורנוהן עם לבדד ישכוןובגויים לא יתחשב

קרא עוד »

המשחק בקוביא

המשחק בקוביא מכתו טריהואחריתו שאיה יקולל בשעריםיפזר ממונו ויוסיף עוונוגם מורד בקונו בשבועות שקריםיחשוב כי ירוויח ולעולם לא יצליחובימיו לא יפריח כי אחריתו מרוריםיאכל בחיפזון בלי ברכת מזוןגם ימצא רזון כעינוי כיפוריםיילך מעיר לעיר מקומו לא יאירוהוא עני וצעיר מדלג על הריםראשו פרוע וביגדו קרועכי רוע ירוע לעצמו ולאחריםכל אנשי …

קרא עוד »

הללויה

הללויה, הללויהבצילצלי שמע,הללויה הללויהבצילצלי תרועה,כל הנשמהתהלל יההללויה, הללויה.

קרא עוד »

הכפירים

הכפירים שואגיםשואגים לטרףהכפירים שואגיםשואגים לטרףהכפירים שואגיםשואגים לטרף (ווואאאאא!!!!)הכפירים שואגיםשואגים לטרף (וווואא!!!)אווו…ולבקש ולבקשמאל אוכלם..אווו…ולבקש ולבקשמאל אוכלם…

קרא עוד »

הינבא אל הרוח

הינבא אל הרוחאל הרוחואמרת אל הרוחומארבע רוחות בואי הרוחופחי בהרוגים האלהבן אדם הינבאהינבא אל הרוח

קרא עוד »