ה

ה

הודו לאדוני

הודו לאדוני כי טובכי לעולם חסדויאמר נא ישראלכי לעולם חסדוהודו לאדוני כי טוב…יאמרו נא בית אהרוןכי לעולם חסדוהודו לאדוני כי טוב…יאמרו נא יראי אדוניכי לעולם חסדו.

קרא עוד »

הבן יקיר לי

הבן יקיר לי, יקיר לי, אפריםאם ילד אם ילד שעשועים.שעשועים, שעשועים, שעשועים.הבן יקיר לי, הבן יקיר לי,הבן הבן יקיר לי, יקיר לי אפריים,אם ילד אם ילד שעשועים.כי מדי דברי בוכי מדי דברי בוזכור אזכרנו עוד אזכרנו עוד.הבן יקיר לי אפריםאם ילד אם ילד אם ילדאם ילד שעשועים.כי מדי דברי בו,כי …

קרא עוד »