י

י

ירושלים אורו של עולם

היי היי היי היי היי היי היי היי היי…ירושלים אורו של עולם, ירושלים אורו של עולםירושלים אורו של עולם, היי היי היי, אורו של עולם.היי היי היי, ומי אורה של ירושלים? אורה של ירושלים?ומי אורה של ירושלים? הקדוש ברוך הוא.ירושלים, ירושלים, ירושלים, אורו של עולם.הוי, הוי, ירושלים, הוי,הוי,ירושליםהוי, הוי, ירושלים, …

קרא עוד »

יצו השם

יצו השם אתךאת הברכה באסמךובכל משלח ידךוברכך בארץאשר השם אלוקיך נותן לךיפתח השם לךאת אוצרו הטובאת השמיםלתת מטר ארצך בעתוולברך את כל מעשה ידך

קרא עוד »

יודו לה' חסדו

יודו לה' חסדו, יודו לה' חסדויודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדםכי השביע נפש שוקקהונפש רעבה מילא מילא טובכי השביע נפש שוקקהונפש רעבה מילא טוב

קרא עוד »

יברכך

יברכך ה' מציוןוראה בטוב ירושליםיברכך ה' מציוןכל ימי ימי חייך.וראה בנים לבניךשלום על ישראלוראה בנים לבניךשלום על ישראל.

קרא עוד »