ל

ל

לפלח הרימון

לפלח הרימון אדמה רקתךכגובה הארמון גבוהה קומתךומור עם קנמון יפיחון מביתךצביה עיניה לליבי אסרולעיני היונים אדמה עיניהכמו חוט השני דמות שפתותיהליופיה עם עונים יבורך צוריהלבבי ולבבה באהבה נקשרולבנה כסהר מאירה כחמהמדלגת מהר אלי גבעה רמהאני ארבה מוהר תנו לי העלמהלבבי עם רוחי בידה נחברוחבצלת שרון ושושנת העמקנטויית הגרון ועלי תתחמקותביא …

קרא עוד »

לכל זמן

לכל זמן ועתלכל חפץ תחת השמיםעת ללדת ועת למותעת לטעת ועת לעקורעת להרוג ועת לרפואעת לפרוץ ועת לבנותעת לבכות ועת לשחוקעת ספוד ועת רקודלכל זמן ועתלכל חפץ תחת השמיםעת לחבוק ועת לרחוקעת לבקש ועת לאבדעת לקרוע ועת לתפורעת לחשות ועת לדברעת לאהוב ועת לשנואעת מלחמה ועת שלום…

קרא עוד »

לכו נרננה לכה דודי

לכו נרננה לה', נריעה לצור ישענו,נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו.כי אל גדול ה', ומלך גדול על כל אלהים,אשר בידו מחקרי- ארץ, ותועפות הרים לו.אשר-לו הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו,בחצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך.לכו נרננה לה', נריעה לצור ישענו,נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו.ירעם הים ומלאו, תבל ויושבי …

קרא עוד »

לך אלי תשוקתי

לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתילך לבי וכליותי, לך רוחי ונשמתילך ידי לך רגלי וממך היא תכונתילך עצמי לך דמי ועורי עם גוויתילך עיני ורעיוני וצורתי ותבניתילך רוחי לך כוחי ומבטחי ותקוותילך אהמה ולא אדמה עדי תאיר את אפלתילך אזעק בך אדבק עדי שובי לאדמתילך מלכות לך גאות, לך תאות …

קרא עוד »

להיות בשמחה תמיד

מצווה גדולה להיות בשמחהמצווה גדולה בשמחה תמידמצווה גדולה להיות בשמחהמצווה גדולה בשמחה תמידבשמחה תמיד,בשמחה תמיד,מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד.אז בוא נשיר-מצווה גדולה להיות בשמחהמצווה גדולה בשמחה תמידמצווה גדולה להיות בשמחהמצווה גדולה בשמחה תמידבשמחה תמיד,בשמחה תמיד,מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד.כל אחד צריך,להיות תמיד בשמחהנכון שאפשר להיות, במרה שחורהאך אם נדע תמיד …

קרא עוד »