מ

מ

מי יתן

מי יתן מנוחתילפני אדון השלוםוהייתה שלמה מיטתיהחיים והשלוםישלח מלאכו לפניללוותי לוויהבכוס ישועות אשא פנימנת כוסי רוויה

קרא עוד »

מזמור שיר ליום השבת

מזמור שיר, מזמור שירליום השבת.מזמור שיר, מזמור שירליום השבת.טוב להודות לאדוניולזמר לשמך עליון.להגיד בבוקר חסדךואמונתך בלילות.עלי עשורועלי נבלעלי הגיון בכינור.כי שימחתני, אדוני בפעליךבמעשי ידיך ארנן.מזמור שיר…צדיק כתמר יפרחכארז בלבנון ישגה.שתולים בבית אדוניבחצרות אלוהינו יפריחועוד ינובון בשיבה, דשניםורעננים יהיו.להגיד כי ישר, אדוניצורי, צורי, צוריצוריולא עוולה בו.מזמור שיר…

קרא עוד »

מזמור לדוד

"מזמור לדודה' רועי לא אחסרבנאות דשא ירביצניעל מי מנוחות ינהלני"נפשי ישובבינחני במעגלי צדקלמען שמו""גם כי אלך בגיא צלמוותלא אירא רעכי אתה עמדי""שבטך ומשענתךהמה ינחמוני""תערוך לפני שולחןנגד צוררידשנת בשמן ראשיכוסי רוויה"אך טוב וחסדירדפוני כל ימי חייושבתי בבית ה'לאורך ימים"

קרא עוד »

מה טובו אוהליך יעקב

ואני ברֹב חסדךאבוא אבוא ביתךאשתחווה אל היכל קודשךאוי אוי אוי אוי ביראתךמה מה מה מה מה מה מהמה טובו אוהליך יעקבמה מה מה מה מה מה מהמשכנותיך ישראל

קרא עוד »