אין כאלוהינו

אין כאלוהינו אין כאדונינו
אין כמלכנו אין כמושיענו

מי כאלוהינו מי כאדונינו
מי כמלכנו מי כמושיענו

נודה לאלוהינו נודה לאדונינו
נודה למלכנו נודה למושיענו

ברוך אלוהינו ברוך אדונינו
ברוך מלכנו ברוך מושיענו

אתה הוא אלוהינו אתה הוא אדונינו
אתה הוא מלכנו אתה הוא מושיענו

אתה תקום תרחם ציון
כי עת לחננה, כי עת לחננה
כי בא מועד.

Check Also

אשת חיל

אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה:בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר:גמלתהו טוב ולא-רע …