הבאנו שלום עליכם

הבאנו שלום עליכם
הבאנו שלום עליכם
הבאנו שלום עליכם
הבאנו שלום, שלום
שלום עליכם

Check Also

הנשמה לך

הנשמה לךוהגוף פעלךחוסה על עמלך No related posts.