הודו לאדוני

הודו לאדוני כי טוב
כי לעולם חסדו

יאמר נא ישראל
כי לעולם חסדו

הודו לאדוני כי טוב…

יאמרו נא בית אהרון
כי לעולם חסדו

הודו לאדוני כי טוב…

יאמרו נא יראי אדוני
כי לעולם חסדו.

Check Also

הנשמה לך

הנשמה לךוהגוף פעלךחוסה על עמלך אין פוסטים קשורים לנושא.