הן עם

כי מראש צורים אראנו
ומגבעות אשורנו
הן עם לבדד ישכון
ובגויים לא יתחשב

Check Also

הנשמה לך

הנשמה לךוהגוף פעלךחוסה על עמלך אין פוסטים קשורים לנושא.