וקרב פזורנו

וקרב פזורנו
מבין הגויים
ונפוצותינו כנס
מירכתי ארץ.

Check Also

ולירושלים עירך

ולירושלים עירךברחמים תשובותשכון בתוכה כאשר דיברתובנה אותה בקרוב בימינו. Related posts: אם בלשונות קול מבשר